De volledige kalender van de Molenstappers staat online.

 

Of al deze activiteiten zullen doorgaan, hangt natuurlijk af van de evolutie van het Corona-virus. Hou deze website en de website www.wandelsportvlaanderen.be in de gaten voor alle info.

 

 

Nieuwsbrief aan de leden

 

 Beste Clubleden,

Corona blijft ons achtervolgen (en nog geen klein beetje). De federale regering en de deelregeringen keurden op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen goed in de bestrijding van het corona- virus.

 

 

Welke zijn de gevolgen voor wandelclubs?

-Alle officieel georganiseerde wandeltochten worden voor onbepaalde duur afgelast.

-Recreatieve wandelactiviteiten (zoals wandeluurtjes, groepstrainingen,…) uitgaand van wandelclubs zijn verboden.

-Wandelen in groep is beperkt tot max. 4 personen(is aantal vaste contacten dat je volgens Ministerieel Besluit mag hebben gedurende periodes van 2 weken en de 4 geldt ook als norm voor het samenscholingsverbod). Tijdens het wandelen dient de afstandsregel van 1,5 m. te allen tijde gerespecteerd.

Permanente covid-parcoursen blijven bestaan. Hier is iedere vorm van catering, sampling onderweg en afstempeling van wandelboekjes verboden.

-Clubfeesten zijn uiteraard verboden.

 

 

Welke zijn de gevolgen voor onze vereniging?

 

-Alle activiteiten vermeld in ons jaarprogramma worden afgelast en dit tot en met 31 december 2020.

-Dit wil zeggen: het clubfeest van 15/11/2020, de Putje Wintertocht van 20/12/2020, de busuitstap naar Halle en Antwerpen( kerstmarkt) op 30/12/2020, de tochten met vergoeding op 12/12/2020 naar Ieper en op 11/11/2020 naar Kortemark( bij deze laatste zullen er enkele parcours uitgestippeld zijn tussen11/11/2020 en 15/11/2020 zodat u toch individueel kan stappen, start- en aankomstplaats is zoals vermeld in Walking in Belgium).

Daar we de 26ste Putje Wintertocht noodgedwongen moeten annuleren zullen we in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst 2 parcours (6 en 12 km) uitstippelen en bepijlen om te wandelen, joggen en lopen. Start en aankomstplaats is: parking Kamphuis t’ Haantje, Brandstraat 105 te Doomkerke - Ruiselede (waar de Putje Wintertocht altijd doorgaat). Deze tochten staan open voor clubleden en andere sportievelingen( de lopers kunnen zich met een sportapp(screenshot en tijdopname)registreren bij de sportdienst voor een klassement). Een toilet is voorzien in het Disveldpark te Doomkerke waar iedereen voorbijkomt. Net zoals dit voorjaar en deze zomer zorgen we er zo voor dat iedereen deze tocht kan stappen, weliswaar corona-proof en op een moment dat het best past. De pijltjes zullen er hangen van 15 november 2020 tot en met 15 januari 2021.

Op de website van onze federatie www.wandelsportvlaanderen.be vindt u op de frontpagina “Volg ons op wandelblog.com” als u daarop klikt komt u bij  “permanente parcours WSVL” en daar ziet u welke clubs en wanneer ze parcoursen bepijlen met de startplaatsen.

 

 

Vooruitkijken:

 

Ondanks deze bizarre tijden moeten we ons als vereniging toch richten op volgend jaar, in de hoop dat 2021 geen spiegel gaat worden van 2020.Daarom zullen we +/- half december een clubkrantje uitgeven met o.a. het jaarprogramma 2021 en andere bijzonderheden. Het programma 2020 was speciaal opgesteld in het kader van 25 jaar Molenstappers en daarvan hebben we maar 2 activiteiten kunnen laten doorgaan nl: tocht met vergoeding naar Vinderhoute op 09/02/2020 en de busuitstap naar Diepenbeek en Hasselt op 01/03/2020. De rest van het programma is om de gekende corona maatregelen in het water gevallen. Daarom denkt het bestuur dat we voor het jaarprogramma 2021 heel wat kunnen overnemen van het programma 2020. Ja toch!!?? U kunt altijd suggesties overmaken bij de bestuursleden.

Lidgeld 2021:

 

November en december zijn traditioneel de maanden om het lidgeld voor het volgend jaar te hernieuwen. Op andere jaren hernieuwden meer dan de helft van de leden het lidgeld op het clubfeest- half november, en nog een ander groot gedeelte op de Putje Wintertocht rond 20 december. Enkelen betaalden door overschrijving per bank of post en nog enkelen hernieuwden bij huisbezoeken van bestuursleden, tel daarbij nog enkele nieuwe leden bij en zo komen we steevast aan 400 leden.

Voor het hernieuwen van het lidgeld voor 2021 ligt dit gevoelig anders (door de coronapandemie) en daarom heeft het bestuur van de Molenstappers voor het volgende geopteerd:

-Het lidgeld blijft €15 per persoon en een wandelkalender “Walking in Belgium” blijft €8 per exemplaar( winkelverkoopprijs= €17).

-We vragen dat de leden het lidgeld overschrijven op rekeningnummer:       BE62 4737 0542 3161 van Molenstappers Ruiselede p/a Abeelstraat 13  8755 Ruiselede.

Na storting van het verschuldigde bedrag worden de hernieuwingsbrief en het formulier voor terugbetaling van de mutualiteit naar uw adres opgestuurd. Formulieren voor de mutualiteit pas indienen na 1 januari 2021.

Opgepast: de PVC lidkaart van 2020 is na betaling van het lidgeld voor 2021 ook geldig in 2021- daarom krijgt u enkel een hernieuwingsbrief + mutualiteitsattest.

Wilt u de wandelkalender “Walking in Belgium” gelieve het bedrag (€8) bij te storten en deze kunt u dan afhalen bij de voorzitter thuis op afspraak – in de namiddag(corona-proof), voor die leden die de wandelkalender afhalen worden de hernieuwingsbrieven en de formulieren voor de mutualiteit uiteraard ook bijgevoegd en worden niet opgestuurd. De wandelkalender “Walking in Belgium” word niet opgestuurd omdat: van het lidgeld( €15) gaat €12 naar de federatie( ruime verzekering ook tijdens individuele wandeling, werking,5 keer    Walking magazine, korting op de webshop van Wandelsport Vlaanderen,…), en het versturen van zo’n kalender bedraagt €6,5- u begrijpt dat dit niet kan. Het zijn uiteraard zeer moeilijke omstandigheden en we moeten er het beste van maken- in ieder geval is er voor de club administratief meer werk!!!

Nieuwe leden ontvangen na storting van het verschuldigde bedrag eerst een voorlopige lidkaart en het mutualiteitsattest en enkele weken later hun definitieve PVC lidkaart.

Mogen we vragen dat u het lidgeld om organisatorische redenen overschrijft tot ten laatste 10 december 2020!!!

 

 

Verdienstelijke leden:

 

Omwille van COVID 19 heeft het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen besloten om geen Nieuwjaarsvieringen in januari te laten doorgaan. Toch wil de federatie in deze rare tijden de verdienstelijke wandelaars in de bloemetjes zettenen en hun appreciatie tonen naar de actieve wandelaar. Alle leden die 20.000km (of een veelvoud ervan) of 1000 tochten (of een veelvoud ervan) gewandeld hebben kunnen hun naam doorgeven aan het clubbestuur tot ten laatste 20 december 2020. Deze gehuldigde personen ontvangen een diploma en een geschenk per post thuis gestuurd.

       Tot een volgende maal.                                      

Frans Debouck - voorzitter    

 

 

 

Parcours van de alternatieve Putje Wintertocht

 

parcour 

 

* Indien wij meer nieuws hebben, zal dit zo vlug mogelijk verschijnen op de website.

* Alle nieuws kunt u ook vinden via de website van de wandelfederatie: www.wandelsportvlaanderen.be

 

 

 

200130165125 corona virus cdc image exlarge tease

 

 

Laatste update: 26/01/2021